Menu

Budżet

Sprawozdania finansowe Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaczowie wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.:

Dokumenty:

 Plan finansowy na rok 2019: 1 326 038,00 zł

Plan finansowy obejmuje: