Menu

REDAKCJA BIP

Wykaz osób odpowiedzialnych za wprowadzanie informacji do BIP

Administrator podmiotowej strony BIP, operator serwisu

tel. (016) 632-13-78
Faks (016) 632-13-71
poradnia@powiatlubaczowski.pl

administrator podmiotowej strony BIP, operator serwisu

tel. (016) 632-13-78
Faks (016) 632-13-71
poradnia@powiatlubaczowski.pl

 

Redaktorzy: Materiały do publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej przygotowywane są przez wyznaczonych pracowników Powiatowej Poradni Pedagogicznej w Lubaczowie, które po zaakceptowaniu przez Dyrektora są redaktorowi tekstów celem umieszczenia na stronach BIP.
Nadzór merytoryczny nad redakcją tekstów i zachowaniem standardów struktury strony sprawuje Dyrektor Powiatowej Poradni Pedagogicznej w Lubaczowie